ADEMUS.LIFE

J.I.S. Kelionė Žeme

2 0 1 8 - 0 2 - 2 2
-   Žingsnis 1.001   -

Tema:  Pabunda Kelyje Laivai...


 

. . .

 

J.I.S. Aukštesniojo Kontūro Susijungimas su Žemės Dvasia...

Dievo Įsakų Virtinė, Tikslinimas... Įvykių Seka Spartėja...

 

. . .

 

P.S. Visi J.I.S. Dienoraščio Žingsniai Tai Sekimas Visiškai Dieviškąja JoJo Prigimtimi bei Išreikštimi,

Pilnu Tekstu Netrukus Bus Pateikti Specialiu Knygos "VIRSMAS" - Dienoraščio Tiražu...

J.I.S. - 111 Žingsnių: Dievo Žingsniai Žemės Žmonių Apsuptyje...

Knyga Bus Leidžiama Originalo Kalba - Lietuviškai...

 

. . .


TIKĖJIMAS


 

VILTIS

 

MEILĖ

 

Tiki Tuom...? Ar Ne...? Gal Dar Vis Abejoji...? JAME...?
Gali...? Nori...? Tingi...? Išsižadi...? Patogu...? O Gal Išdrįsti ir Veiki...?
PASIRINKIMAS TIK VIENAS, koks jis bebūtų, TIK TAVO... -
- PADARYTAS ČIA, LAISVA VALIA, VISUOMET TIK JAME IR LAIKU...

 

P.S. 1.002-1.104 Jau Perkelti... Sekite ADEMUS.LOVE informaciją bei Vimeo SINCREDY Kanalą... :)

Lai Kelionė Prasideda Šiandien... >> SEKTI (nuo 1.105) >>

 

J.I.S.

GRĮŽTI į PRADINĮ