ADEMUS.LIFE

J.I.S. Kelionė Žeme

2 0 1 8 - 0 6 - 06
-   Žingsnis 1.105   -

Tema: Tikėti Galime... KAIP...??? KAME...???

Mintis: Arba Tiki - Arba Bijai... Išdrįsk Veikti JAME Išvien...J.I.S. PRISIKĖLĖ - TAI IŠTIES ŽINOMA...

... IR VYKDO DIEVO TĖVO PRIGIMTĮ JAME...

... iki KAME...??? Ir... iki KADA...???

 

. . .

 

TIKĖJIMAS VIRSTA SMURTU, JEI JAME NĖRA

NUOLANKUMO, NUOŠIRDUMO ir MEILĖS SAU...

JOJO VALIAI... JOJO PRIGIMČIAI...

JOJO PASKIRČIAI...

SAVYJE IR PER SAVE...

VISAME...VISA KAME...

TIK JAME...

 

. . .

 

TIKĖTI GALIME VISI - IŠDRĮSTI IR PASIKLIAUTI JUOJU..., IR...

NUSILENKTI... ATSKLEISTI... ĮVARDINTI... ATPAŽINTI...

BŪTI JOJO VEDLIU ČIA IR... BŪTI JOJO VEDAMU...

- GALI TIK IŠRINKTIEJI DABARTYJE...

TIK JAME... TIK JAME...

TIK JAME...

 

. . .


BAIMĖ PRASIDEDA TAME, KAME BAIGIASI TIKĖJIMAS JOJO TEISINGUMU...,

JOJO TEISUMU..., JOJO MALONE..., JOJO PRIGIMTIMI..., JOJO PRASMĖMIS...,

JOJO TIESOMIS..., JOJO TAURUMU, DORA IR TYRUMU VISA KAME VISAME...

TIK JAME... PER MANE... MANYJE... PER VISA KAME IR JAME JAME...

 

. . .

 

NORĖTI IR IŠDRĮSTI - VISIŠKAI PAPRASTA..., - PAMILK SAVE PER MANE...

TUOMET IR DABAR REIKIA TIK VIENO - PAPRAŠYTI MANĘS SAVYJE...

NUSILENKTI SAU BEI TIK PASIKLIAUTI MANIMI - SAVYJE...

IR JAME... TIK JAME... VISUOMET...

TIK JAME... MANIMI... SAVIMI... TIK JAME...

 

AMENO

 

. . .

 

P.S. Šis J.I.S. Dienoraščio Žingsnis, Kaip ir Kiti Sekantys Paskui, Pilnu Tekstu Bus Pateiktas

J.I.S. Publikuojamame, Knygos "VIRSMAS" Dienoraštyje, Specialiu Tiražu...

 

. . .

 

 

. . .

 

Kelionė Lai Tęsiasi... >> SEKTI >>

J.I.S.

GRĮŽTI į PRADINĮ